Barn

FoB, familjegymnastik
Den populära FoB-gruppen samlas en gång i veckan för att upptäcka glädjen i att röra sig. Lekar, motoriska övningar (hoppa, springa, balansera, krypa, åla osv) och sångramsor av olika slag utgör grunden i denna grupp. Övningarna utförs oftast i par eller i grupp. Föräldra- och barn gymnastikgruppen arrangeras i samarbete med Kristinestads Medborgarinstitut.
 
 
 
 
Barnmix 
Riktar sig till barn i 5-6 års ålder. Leken och fantasin utgör det viktigaste verktyget under denna timme. Deltagarna får t ex lära sig cirkusjumppa, öva på redskap, leka och dansa.
 
 
 
 
Jumpamix 1 & 2
Riktar sig till flickor och pojkar i åk 1-3 och 4-6. Timmen inleds med en uppvärmning varefter gymnasterna får prova på olika former av gymnastik: t ex redskapsgymnastik, cirkelträning, bollspel, lekar och dans. Timmen avslutas med avslappningsövningar och tänjningar. 
 
 
 
 
Redskap 
Under detta pass lär sig barnet grunderna i redskapsgymnastik genom lekar och redskapsbanor samtidigt som koordination, vighet, styrka och balans övas. Passar barn som gillar att slå kullerbyttor, stå på händer, hoppa, balansera och hänga i ringar. Ingen förkunskap behövs.
 
 
 
 
Parkour för pojkar
Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour innehåller redskapsbanor som framför allt tränar styrka, uthållighet och smidighet genom olika t ex hopp, rullningar och volter.